Transparent | HALMI-HORVÁTH István

2018. október 17. - 2018. november 17.


Helyükről kibillenő négyzetek, háromszögek jelölik ki
HALMI-HORVÁTH István legújabb, a VILTIN Galériában első, önálló kiállításának tengelyét, melyek hol festőien színgazdag, hol monokróm kompozíciókban transzformálódnak képi egységekké. Halmi-Horváth a nonfiguratív festészeti hagyományokat értelmezi újra, de transzparens rétegekben oldja fel a geometria statikus zártságát.

A táblakép formai határain belül variál: letisztult, minimalista formanyelvét olyan alapműveletekkel kombinálja, mint a forgatás, eltolás, ugyanakkor reduktív megközelítését a színek jelenléte oldja. Az elmozdulások struktúrája szubvizuális szinten marad, csupán a látványelvű társítások, formavariációk válnak láthatóvá. A szabálytalannak tűnő, de szerkesztett ritmusváltások uralják a képmezőt ahol a színek átmenete, testek játéka képez rendszert.

Halmi-Horváth István négyzetre és háromszögre komponált munkái a fal síkjával együtt alkotnak egységet: munkáinak alapszíne és kiindulási pontja a galériák white cube miliőjének fehére, mely a térbeli alakzatok, formálásához, pozícionálásához, s festményei többségénél a szerkesztés origójául szolgál. A fehér alapba ágyazott koloritja mindig erős állítás: a színek adnak nyomatékot a mozgásnak, kizökkentenek a látszólagos statikából, hangsúlyozzák a kompozíciók belső dinamikáját és tudatosítják a nézőben a térbeli, időbeli változást. Kiszámított, de mégis játékos vizualitás ez, melyben ezek a transzparens rétegek egyszerre szolgálnak átmenetként és összekötő kapocsként, s a köztük lévő viszony e finom eltolódások által lesz hangsúlyos. A transzparens rétegek dinamizálják, újabb formákkal bővítik az értelmezési és viszonyítási tartományt, miközben az alkotó szinte horror vacui jelleggel tölti ki formálódó-deformálódó motívumokkkal a képmezőt.

HALMI-HORVÁTH István (1973, Mosonmagyaróvár) 2002-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán Szabados Árpád és Kis Péter osztályában. Számos hazai és külföldi csoportos és egyéni kiállítása mellett a Győri Művésztelep évek óta visszatérő alkotója. Tagja a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesületnek (FKSE), a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének (MAOE), a Marosvásárhelyi Műhelynek (MAMÜ), valamint az Élesdi Művésztelep Egyesületnek. A Carmen Würth díj, a Székely Bertalan Ösztöndíj, a Schiller Opel díj, a "Corpus sanctum" különdíj, az In memoriam 1956 különdíj, illetve a XIV. Táblaképfestészeti Biennálé különdíjának tulajdonosa. Veszprémben és Győrben található köztéri alkotásai mellett művei többek között a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban és a Modern Képtár - Vass László Gyűjteményben is megtalálhatóak.