rajzkönyvek | képek, hangok, könyvek az intermédiáról

2010. szeptember 16. - 2010. október 22.

Képek, hangok, könyvek, és médiaművészek a VILTIN Galériában.

 

A "rajzkönyv" című kiállítás alaptémáját az elmúlt években a Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia szakán programként futó "rajz-könyv-feladat" adta. Bakos Gábor képzőművész- tanár által koordinált munka során, első és másodéves hallgatók, illetve a független közreműködők közel száz könyvet hoztak létre. A kiállításon szereplő könyvek és az azokat készítő művészek későbbi autonóm műveinek válogatásai betekintést adnak az alkotó ember gondolkodásába, és megmutatják egy mű készítésének, fejlődésének fázisait.
Az immár egy évtizede futó közös műveket eredményező feladat a kollektív rajzolásra és gondolkodásra épül. A hallgatók egy általuk önként választott társsal közösen könyvet vagy könyvszerű tárgyat készítenek egy éven át folyamatosan oly módon, hogy a könyv lapjain dialógust folytatnak egymással: az egyikük által készített rajzra, ábrára, montázsra a partner reagál és viszont.
Az ily módon létrejött könyvek két ember gondolatait, reflexióit mutatják be a saját és a szélesebb társadalom mindennapjaira, majd a "rajzórákon" egy kollektív és koordinált nyilvánosság előtti elemzés után továbbalakítandó feladattá, művekké válnak. A sikeres pedagógiai és művészeti program során közel száz könyv született.
A VILTIN Galériában megrendezésre kerülő kiállítás ezekből a könyvekből válogat. A teljesség igényét az élet zárta ki, azaz az elkészült "könyvek" egy része elkallódott, elveszett vagy épp maguk a készítők gondolták úgy, hogy eltüntetik. A megmentett és így a bemutatás lehetőségének is eleget tevő művek kommentár nélkül kerülnek a galéria polcaira.
A rajzkönyv kiállítás kurátorai fontosnak tartották, hogy feltegyék azt a kérdést, hogy "mi lett a könyvek készítőivel"?
A választ egy további szemezgetést követően maguk, a mára már önálló művészekké vált alkotók adják meg a kiállításon. A fiatal képzőművészek munkáinak láttán kirajzolódik az Intermédia művészeti diszciplínák közötti szabad asszociációs utat biztosító szemlélete. Így a kiállításon megjelenik a hagyományosnak tekinthető festészet, rajz és fotó műfaja mellett a film, a videó, illetve az agyag -és komputeranimáció. Mindemellett helyet kap a kísérleti utat járó hang és zaj vizuális jellé formálása és annak installációs környezetbe helyezése, amelyet csak színesít a megnyitó estjére tervezett party. A kiállított művek között nagy szerepet kap a street art akció jellegének hangsúlyozása, illetve a műfaj utcától megfosztott, intézményesült, a galéria belterébe importált, és ezzel kérdéseket felvető jelenléte.
A videót, installációt, rajzokat, festményeket vagy épp hangzó projekteket létrehozó képzőművészek mindegyike szívesen emlékszik vissza a rajzkönyvére.

 

A kiállítás a Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszéke és a VILTIN Galéria együttműködésével jött létre.