LUNA 1972 | iSKI KOCSIS Tibor

2015. október 30. - 2016. január 23.

iSKI KOCSIS Tibor LUNA rajz-installációja egyéni művészi reflexiót fogalmaz meg a tudományos és kultúrtörténeti szempontból is kimagasló Apollo-programra. Kortárs tájképként definiálható nagyméretű szénrajzainak inspirációs forrása az Apollo-16 és -17 űrhajósai által 1972. áprilisban és decemberben készített fotódokumentumok. A kiállítás címében megjelenő évszám emellett a művész születésének éve is egyben, mely romantikus-neo avantgard gesztusként egyfajta személyes kapcsolatot jelöl a kiállítás tárgyával, illetve annak csúcspontjával.
  

"A téma mellett a szakmai, festői döntésemet a fényképeken tapasztalt színjelenség miatt hoztam meg, ugyanis a színes negatívra, diára fotózott képeken a holdtáj látványa fekete-fehér, azon egyszerű ok miatt, mert a Holdnak nincs légköre, így a nap ultraviola sugárzása, színsemlegesítő hatása közvetlen érvényesül a felszínen. Viszont a tájban megjelenő földi származású tárgy színesen látható. Ezen kontraszt tökéletes jelképként értelmezhető, mint az elidegenítő körülmény ember és növényzetmentes táj között. Az Apollo-program során a világ nyugati fele egyenes adásban nézhette a televízió képernyőkön keresztül a Föld egyre kisebb és kisebb képét, mindaddig, míg a Hold horizontján a képernyő kicsiny szegletét kitöltő golyóvá zsugorodott. A látvány mentális hatása elementáris volt. A Föld törékenységét és egyedülállóságát hangsúlyozó képek meghatározó élményként gyökerévé váltak, vagy adtak új lendületet az egész világban szétfutó zöld mozgalmaknak."

A sikeres Holdra szállás máig ható, az emberiség legnagyszerűbb tudományos eredményei közé sorolt teljesítmény, emellett a hidegháborús katonai szembenállás idején egy, az egész emberiség eggyé válását elősegítő, szimbolikus esemény volt, amely rövid időn belül elvezetett a nagyhatalmak világűrbeli együttműködéséhez és a katonai enyhüléshez.
 

A Holdon az Apollo-17 1972. decemberi útja óta sem járt emberi lény.
 

iski Kocsis az elmúlt közel tíz évben kiemelt figyelmet szentelt a festőrajznak, azaz olyan rajzoknak, amelyek hangsúlyosan a festői gondolkodás mentén valósulnak meg - technikájában klasszikus rajzi eszközhasználat mellett a festői foltrajzot helyezi előtérbe a grafikusabb vonalrajz helyett. Témájában, kompozíciójában az interdiszciplináris kortárs kultúrából merít. A művész korábbi projektjeinél is hangsúlyos volt a direkt társadalompolitikai kérdésekre reflektáló, szociálisan érzékeny attitűd -  globális és lokális szinten is (Ökoturizmus, Identitás). A  LUNA-sorozat szénrajzaiban ez a szemlélet találkozik a 2007-től készült természetképeinek részletgazdag kidolgozottságával, festői érzékenységével, ahol  maga a médium-választás is egyfajta értelmezési rétegként definiálható:  a minden ismert élet alapjának tekinthető szén  választása az ember nélküli természet élethű ábrázolásához.