I want you to be perfect

2017. június 15. - 2017. július 22.

GALAMBOS Áron | Andreas WERNER

 

 

GALAMBOS Áron és Andreas WERNER mediálisan változatos, narrativitást kerülő, pasztell színvilágú munkáikra egyaránt jellemző, hogy vizuális tekintetben gazdag entitások. Figurális elemeket is magába foglaló absztrakt motívumkészletükben tetten érhetőek az őket foglalkoztató művészeti és tudományos kérdések.
Míg GALAMBOS elsősorban festészeti eszközökkel, addig WERNER különböző grafikai eljárások és rajzi elemek ötvözésével alakítja ki a rá jellemző formanyelvet. A két mediálisan eltérő, de  műtárgyközpontúságában rokon alkotói gyakorlat klasszikus festészeti referenciákban is gazdag.
Andreas WERNER által a tudományos kontextust idéző tárlókban elhelyezett munkák tulajdonképpen kortárs művészeti artefaktumok. Egy, az emberi kulturális örökségen nevelkedett fiktív űrbéli közösség antropológiai helyzetjelentése, amelyben a leleteket műalkotások váltják le. A vitrinbe zárt utópia nem csak a jövőre, hanem jelenkori kulturális beidegződésinkre is felhívja a figyelmünket. WERNER a romantikába oltott science fiction lapokat régészeti emlékekre jellemző módon mutatja be. A hegyvonulatokat felváltó kráteres űrbéli tájképeken, a korábbi munkákhoz hasonlóan, a német romantika tájképfestészeti örökségére ismerhetünk.
Az áltudományos esztétikai univerzum 'dokumentumai' a  műfaji kérdéseket feszegető installációhoz vezetik el a látogatót. A filigrán fémkonstrukció a festmény és a papírmunka viszonyára, léptékváltásukkal és elhelyezésükkel a művészeti műfajok hagyományos hierarchiájára kérdez rá. A festői és grafikus vonásokat egyaránt magukon viselő papír- és vászonfelületek egy körüljárható installáció formájában lépnek ki a térbe. A nagyméretű papírmunka a két térbeli megoldás kétdimenziós szintézisét adja. Az elnagyolt festői háttérre illesztett részletgazdag ceruzarajzok kozmikus távlatból megközelített makromintázatok.
GALAMBOS Áron festményein a homogén akril felületek egy-egy ablakszerű mezőben nyílnak meg. A zárt térhatást keltő frontális képsík így nyer nagyobb, a szoba falain túlra mutató távlatot. Legújabb munkáinak erős hangulati hatást kölcsönöz a grafit, olaj és archív fotó formájában is feltűnő pálmafa. A pálma motívuma a csempézett kelet-európai lépcsőházak fülledt fordulóitól egészen a páradús trópusokig teremt egy tág asszociációs teret.
Az otthon talált tárgyakból összeállított 'életed' című installáció az őszinteség lefegyverző gesztusával demitizálja az alkotói ihletet. Az olajradiátorral túlfűtött szobában fonnyadó jukkák egyszerre mint múzsák és száraz csutkák jelennek meg. A hanyagnak ható installáció és a végletekig precíz festmények között húzódó feszültség azt a sokszor kétségekkel teli alkotói folyamatot mutatja meg, amely során egy hétköznapi mozzanat egyetlen képbe sűrítése során kell megbirkóznia a művésznek.
Nagyméretű munkájában GALAMBOS a szoba magánszférája mellett a műterem félnyilvános terét is beemeli a galériába. A szélesvászonhoz hasonlóan osztott felület középső sávjában egy, a műteremben véletlenül talált kompozíciót örökített meg. Iskolatáblára festett művében nem pusztán a táblakép műfajára, hanem a geometrikus absztrakció gyakran kiüresedett dekorativitására is reflektál.
A technikai tekintetben is tökéletességre törekvő fegyelmezett alkotói folyamat során GALAMBOS a véletlenekből épít rá jellemző vizuális rendet, míg WERNER határozott alkotói programjának ad esztétikai tekintetben adekvát formanyelvet.

Andreas WERNER (1984, DE) Bécsben él és dolgozik. A Bécsi Képzőművészeti Akadémia grafika szakán, Gunter Damisch tanítványaként szerzett diplomát 2012-ben. Egyéb nemzetközi rezidencia programok mellett az Alsó-Ausztria Művészeti Ösztöndíj keretében és a Krinzinger Projekte rezidenseként is hosszabb időt töltött Magyarországon az elmúlt három év folyamán. 2016-ban elnyerte a Bécs városa által fiatal művészek számára biztosított MUSA-díjat, valamint az Alsó-Ausztriai Képzőművészeti Díjjal is kitüntették.
Művei számos osztrák köz- és magángyűjteményben (Osztrák Köztársaság Gyűjteménye - 21er Haus Bécs, Bécs Város Gyűjteménye, Akademie der bildenden Künste Wien), valamint a Budapest Galéria gyűjteményében is megtalálhatóak.

GALAMBOS Áron (1986, HU) Budapesten él és dolgozik. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő szakán szerzett diplomát 2012-ben. A fiatal művész generáció tehetséges tagjaként 2013-ban megnyerte az UniCredit Bank alkotói pályázatát, valamint ugyanebben az évben, illetve 2015-ben is jelölték az Esterházy Művészeti Díjra. A két évvel ezelőtt megrendezett budapesti egyéni kiállítása mellett számos hazai csoportos kiállításon vett részt, többek között az Új Budapest Galériában, a Szépművészeti Múzeumban és a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézetben (ICA-D).

  • GALAMBOS Áron