Boom & Crash! | BOROS Viola

2010. június 10. - 2010. július 17.

BOROS Viola 1988-ban végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán, majd 1990-ig posztgraduális képzésben vett részt a düsseldorfi Művészeti Akadémián. 2008-ig Németországban élt és dolgozott, ez idő alatt számos önálló és csoportos, külföldi és hazai kiállításon vett részt. Művei számos hazai és külföldi gyűjteményben is megtalálhatók.

A VILTIN Galériában rendezett kiállítás BOROS Viola Magyarországra való visszatérése után készült műveiből válogat. A bemutatásra kerülő, több méteres nagyságot is elérő vászon alapú kollázsok, és a hely-specifikus installáció készítése során a művész figyelembe vette a kiállítótér adottságait. A faliszőnyegek vizualitását idéző művek kompozíciójukban az absztrakt-expresszionista festészetre utalnak, viszont stílusukban határozottan ábrázoló jellegűek. Figuratívitásukhoz társul egy markáns, a napi hírekre építő narratíva, amely a képiség mellett a művekre írt (német és angol nyelvű) szövegek formájában is testet ölt. A művész szabadságától és szubjektivitásától vezérelten válogat a napi politikai, társadalmi kérdések között. Szelekciója során tabukat is felvet, így láthatunk vörös csillagot, horogkeresztet, és Lenin fejet. A német-magyar kultúrkörben tiltott motívumokat erőteljes művészeti kritikával használja. Állást foglal a kisebbségek mellett is, azok relativitására hívja fel a figyelmet. Valahol mi vagyunk a kisebbség, máshol pedig a többség, így nála az egész kisebbségi léttel való foglalkozás ténye kérdéssé válik. Ironikus hangot üt meg a kereszténységgel és a művészeti "sztárcsinálással" szemben is, beemelve képeibe a napjaink sajtójában gyakran szereplő híreket. BOROS oeuvre-jét átszövi a feminista művészeti gondolkodás, amely témaválasztásán túl kiterjed anyaghasználatára is. A gombok, zipzárak, színes egyszerű és nemesebb anyagok összességét egy erőteljes női attitűdből indított, a témákhoz jól társított ideális anyaghasználatnak látjuk. Nála minden technikai választás a témát, kompozíciót szolgálja, viszont szándéka szerint folyamatosan tudatja a nézővel a művész nemi státuszát.

BOROS gyakran épít installációkat, így ez a ?Boom & Crash!? című kiállításáról sem marad el. Műve hétköznapi tárgyakból épül fel és UV fény segítségével válik láthatóvá. Installációja az anyaság kérdésére reflektál, arra fogalmaz meg egy summás művészi választ.

BOROS Viola kivág, varr, ragaszt, stencilez, fúj, festéket csurgat vagy egyszerűen csak ecsettel fest. A végeredmény egy elementáris erőt mutató összképében is rendkívül színes és látványos kiállítási anyag, amely az egyéni alkotások szintjén is sok-sok izgalmas részletet ígér.

  • BOROS Viola