Beyond the obvious - Kortárs Nőművészet Közel-Kelet Európában

2015. szeptember 11. - 2015. október 22.

Deák Erika Galéria, az INDA Galéria és a VILTIN Galéria, a magyar kortárs képzőművészeti színtér három meghatározó kereskedelmi galériájának összefogásával valósul meg egy egyedülálló nemzetközi csoportos kiállítás.   A három galéria a kontextusteremtésen túl intézményi szerepet vállal fel a kiállítás megrendezésével, hogy egy generációs alapon szerveződő csoportos kiállítás keretén belül hozza helyzetbe a legfiatalabb regionális művész-generációt. A 19 hazai és nemzetközi, ismert és elismert képzőművészt bemutató átfogó kiállítás Közép-Kelet-Európa legaktuálisabb nőművészeti pozícióit veszi górcső alá.                                                                                                          
A kiállítás három helyszínen, három tematika mentén szerveződve vizsgálja a legújabb kortárs állásfoglalásokat, amelyek többek között a kollektív történelmen keresztül újra kontextualizált személyes narratívákat, a testhez való változatos viszonyokat, az archívumteremtést vagy a hétköznapit, mint művészeti gesztust állítják kutatásuk középpontjába. 

Deák Erika Galéria | material, sample, remix (anyag, minta, remix)

A remix átír és megváltoztat dolgokat, valami újat létrehozva a már meglévő anyagok, mintázatok, színek variációiból. Az egyszerű eszközkészlettel, szín és formavilággal dolgozó, elsősorban az időtlen absztrakció felől érkező művészeti állásfoglalások koncepciója tulajdonképpen az Ismerős kisajátítása és rekontextualizálása, amely különböző módokon jelenik meg az itt bemutatásra kerülő művekben: úgy, mint a talált tárgyak új funkcióval való felruházása, a valóságos és a fiktív elemek nehezen felfejthető keveredése, vagy a különböző művészettörténeti korok és stílusok kavalkádja egyetlen művön belül.

Alicja Bielawska | Vlatka Horvat | Denisa Lehocká | El-Hassan Róza | Kristina Schuldt |
Ekaterina Shapiro-Obermair | Tivadar Andrea  

        

INDA Galéria | self > body > subjective history (én > test > személyes történelem)

Érzékenyek, végtelenül személyesek, már-már kitárulkozóak az INDA Galéria tereiben helyet kapó művek, amelyek alapállása a régió kollektív történelmének újraértelmezése, az ön- és a testkép társadalmi normák által meghatározott formáinak kritikája, az ember környezetéhez való szimbiotikus, olykor konfrontatív egzisztenciális viszonya. Mediálisan klasszikus, tematikájukban szubsztanciális művek kutatják viszonyunkat testiséggel, hiedelmekkel, múlttal, valóságrétegekkel, énjeinkkel.                                                                                                                                    

Chilf Mária | Gáldi-Vinkó Andrea | Agnieszka Grodzińska | Moizer Zsuzsa | Ioana Nemes |
Pavla Sceranková | Tranker Kata

VILTIN Galéria | mapping / archiving: subjective museum (megismerés/archiválás: privát múzeum)

Az archívumteremtés úgy is értelmezhető, mint egy olyan tevékenység, amely megvédi a hétköznapi tárgyakat a mulandóságtól. Bármit archiválhatunk, gyűjthetünk, magunk döntjük el, hogy mit és azt hogyan kívánjuk rendszerezni. Gyűjtés közben megváltoztatjuk a tárgy funkcióját és jelentését, ahogy kiragadjuk eredeti környezetéből és egy új szabályrendszerbe helyezzük. Tulajdonképpen kiválasztjuk a tárgyat, a természetdarabkát, a jelenséget, bármit, jelentőséget tulajdonítva annak. A kialakított gyűjtemény identitása pedig önmagunk definiálására is lehetőséget ad és megmutatja, hogy az információhalmazból számunkra mi érdekes.

Petra Feriancová | k.r.u.ž.o.k. (Nataša Bodrožić, Irena Borić, Fokus Grupa, Ivana Meštrov) | 
Navratil Judit | Markéta Othová | Katarína Poliačiková 
 

Partnereink |
Eigen + Art Leipzig (DE) | Jiri Svetska Gallery (CZ-DE) | Starter Gallery (PL) | Drdova Gallery (CZ) | 
AMT_Project (SK) |Vienna Free Collection (AT) | Bolgár Kulturális Intézet Budapest | Osztrák Kulturális Fórum Budapest

Támogatóink |
Cseh Centrum Budapest | Lengyel Intézet Budapest | Szlovák Intézet Budapest