Az elmosódó halmazok logikája | TRANKER Kata

2018. december 12. - 2019. január 26.


A VILTIN Galériában második önálló kiállításán TRANKER Kata, a legfiatalabb generáció egyik kiemelkedő alakja, legújabb munkáit mutatja be.

A természetes fogalmaink igazságtartományának határai nem jelölhetők ki egyértelműen, azaz egy dolog nem csak igaz lehet vagy hamis, hanem vannak köztes értékek, melyek az elmosódó halmazok logikája segítségével értelmezhetőek. A tapasztalati értékek, empirikus vizsgálat mentén formálódó - ezáltal a hagyományos logikának ellentmondó - határvonalak nemcsak a bizonytalanság vagy homályosság, hanem a fogalmak természetes tulajdonságainak is velejárói. 

TRANKER Kata munkáiban visszatérő elem a törvényszerűségek keresése, az ember önmagához és a világhoz való viszonyulása, illetve az ezek értelmezése mentén formálódó szubjektív rendszerek asszociatív diagram formájában való megjelenítése. A művész tudományokhoz - elsősorban a matematikához - köthető párhuzamai a jelenségek értelmezési kísérleteinek lenyomatai képek, objektek és installációk formájában. Az elmosódó halmazok logikáját a művészet és a hétköznapi élet határainak modellezésénél hívta segítségül a mai művészet-fogalom meghatározásának tisztázásához. A VILTIN Galéria terében megvalósuló kiállításon törékeny egyensúlyi helyzetek formájában köszön vissza a matematikai modellezés elmélete hétköznapi, általánosítható szituációk formájára redukálva a problémakörök komplex narrativitását. A tárgyegyüttesek a méretük és az alkotó személyes és önreflexív élethelyezeteinek kivetülései által is nagyon intimmé válnak, előtérbe helyezve az egyéni tapasztalás fontosságát, s megkérdőjelezve a tudás objektivitását. 
  

TRANKER Kata (1989, Székesfehérvár) Hamburgban (Hochschule für Angewandte Wissenschaften) média design-t, Budapesten festészetet tanult, 2012-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán. A hazai és külföldi egyéni és csoportos kiállítások mellett nemzetközi rezidencia-programokon (K.A.I.R. Kassa, AIR Bécs, AIR Mino) is részt vesz. Tagja a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesületnek (FKSE), 2014-ben Derkovits Gyula ösztöndíjban részesült. Munkái számos hazai és nemzetközi magán- és közgyűjtemény részét képezik.