Art & Style | SZABÓ Klára Petra

2009. május 28. - 2009. július 4.

A képzőművészeti alkotások gyakran a társdalom felé irányított közlés eszközei. Ezt tudatosítja bennünk SZABÓ Klára Petra ?Art & Style" kiállítása is. Festményei a fotórealizmus stiláris jegyeivel, a public art és az internet adta lehetőségeket kihasználva a művész blogján keresztül élik önálló, látogatóktól hangos elektronikus életüket. Jelenlegi, száz képből álló sorozatának lezárásául a VILTIN Galéria beemeli akvarelljeit a reális térbe és időbe. A megfogható, hagyományos technikájú képek látni engedik másik, festői oldalukat.

A magabiztos technikai tudással készült kisméretű akvarellek részletgazdagságuk miatt intim közelséget követelnek. Közel kerülve késztetést érzünk arra, hogy beszédbe elegyedjünk tiszta, vidám és őszinte fiataljaival. Szabónak el is hisszük, hogy ez nem illúzió és jóleső érzéssel nyugtázzuk, hogy nincs minden veszve. Modelljeinek gondtalan jelenléte örömre, vidámságra ad okot. SZABÓ Klára Petra készsége ezen őszinteség megragadására önmaga fiatalságában, nyitottságában és felvállalt érzékenységében rejlik.

SZABÓ azon fiatal festőgenerációhoz tartozik, aki a hagyományos festészeti műfajt ötvözi napjaink legfrissebb kommunikációs eszközével, az internettel. Art & Style című blog sorozata portrék összessége, amelyek nem csak az ábrázolt személyt azonosítják, hanem jelen korunknak is hűen állítanak maradandó emléket. SZABÓ portréi - George Grosz, Batthyány Gyula, vagy a klasszikussá vált fotó realista, Ralph Goings "diner" portréihoz, csendéleteihez hasonlóan - korrajzok. Goings huszonöt éven keresztül festett csendélet-portrékat az amerikai kultúrához szorosan kötődő, út menti dinerek asztalán elhelyezett steak sauce- os üvegekről, fűszertartókról, melyek finom változásai pontosan meghatározhatóvá teszik korukat.

SZABÓ Klára Petra portréi szintén többek, mint arcképek; korképek, amelyek művészi értékükön túl dokumentum erejükkel is kitűnnek. Műveinek jelenkori kortárs szerepe néhány év múltán felfokozottan jelentkezik. Az idő múlásával komplex jelentéstartalmuk kordokumentumokká is emelik őket. A képek mellé rendelt ruhaviseleti leírások az ábrázolt fiatalok hétköznapi divatjáról tudósítanak, ezzel divattörténeti jelentőségük is számottevővé válik.

SZABÓ Klára Petra 1981-ben született Hódmezővásárhelyen. Hódmezővásárhelyen és Budapesten él és dolgozik. 2008- ban ösztöndíjjal a dániai Folc Academi of Helnaes képzőművészeti karán egy szemesztert hallgat. 2009-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetem formatervező szakán szerez diplomát. Munkásságát belföldi és külföldi díjjakkal ismerték el. Számos egyéni és csoportos kiállításon szerepel, 2007-től tagja a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesületének.