A rózsaszín ködön túl | SZABÓ Klára Petra

2014. január 30. - 2014. március 1.

A fiatal festőgeneráció meghatározó tagja SZABÓ Klára Petra, munkáira jellemző a hagyományos festészeti tradíciók követése mellett a műfaji határokkal való kísérletezés. Akvarelljei, akvarellekre épülő videó installációi és objektjei számos kiállításon szerepeltek az elmúlt években.  A legújabb munkáiból válogató A rózsaszín ködön túl folytatja az alkotó jellegzetes formanyelvének és környezetének, empirikus élményeinek önreflexív vonal mentén kibontakozó képi megjelenítését. Kiindulópontjául az elmúlt két év során különböző országokba nyert rezidenciaprogramok és az ottani impressziók szolgáltak, melyek hangulata, karaktere az alkotásokon is nyomon követhető.

"Számomra a munkáim olyanok, mint egy napló illusztrációi. A portréimmal a barátaimat szerettem volna megörökíteni, a japán utam óta pedig a szimbolika, illetve az álomszerűség kezdett el érdekelni. Már nem ragaszkodom a valóság ábrázolásához. Sokkal inkább a fejemben lévő belső képet, világot szeretném megmutatni."

A négy különböző helyszín (Anglia, Észtország, Japán, Korea) eltérő kulturális adottsága ellenére a kiállított sorozatok közös nevezője a környezetből merített élmények és vizuális motívumok ornamentikába forduló, részlet gazdag képi megjelenítése, valamint a két- és három dimenzió határán egyensúlyozó formázott akvarell-installációk formai megoldásai.  A tallinni Culture Factory Polymer rezidencia programján készült Hervadó Virágok a Vanitas-motívumok évszázados hagyományát folytatva reflektálnak a temporalitás fogalomkörére, míg a kontemplatívabb, Koreában készült Floral Abuandance a meditáció és a keleti filozófiák TAO (út) fogalomkörével köthető össze, miközben a természet uralta kompozíciók mindvégig a civilizációból való menekülés metaforájaként is értelmezhetőek. A motívumok, szimbólumok és narratíva keveredése mentén kirajzolódó képi világ ugyan formailag dekoratív elemekkel él, ugyanakkor, ahogy az angliai Outpost rezidencián készült F?áj, mert számít? című paravánra festett munka is sugallja: a hordozó felület az elrejtés, elfedés helyett a láttatás eszközévé válik.

 

"Amikor a rózsaszín köd felszáll a kiábrándító csupasz valóság marad csak."