aminek jönnie kell | TIBOR Zsolt

2014. március 27. - 2014. április 30.

A kiállítás központi vonalát TIBOR Zsolt elmúlt közel egy évének nagyméretű, hagyományos anyaghasználatból kiinduló, de vegyes technikával készült, táblaképeket idéző papír és vászon rajzai adják. TIBOR legújabb munkáinak tematikája megmarad a rá jellemző rétegzett asszociatív építkezésnél. Figyelmének középpontjába az időt, mint a jelen konkrétumát helyezi, majd viszonyítási kísérletet tesz, amelyben a jelen időt vizsgálja a múlt és a fiktív jövő kontextusában. A finom értelmi foszlányok részleteiben olykor utalnak a művész korábbi rendszert/rendszereket analizáló alkotásaira, amelyek most kiegészülnek további kérdésekkel, állításokkal. Mit jelent ma a látás, a játékosság? - nem csak a művészetben - Mit jelent a hatalom a hierarchia? A képek egészét vizsgálva egy markáns változásnak lehetünk tanúi: míg korábbi munkáinál a néző tekintete a képet részleteiben tárta fel, és a művész jellemzően nem centralizálta a kompozíciót, így most a kiállításon szereplő nagyméretű rajzokon formailag megjelenik a központosított képalkotás igénye, amely társul egy megújult intenzív színhasználattal.

TIBOR Zsolt egy új esztétikai nyelvet alkot. Ismeri a tér fogalmát, de nem az ismert kánon szerint alkalmazza azt. Használ akrilt, ceruzát és grafitot, de nem a megszokott módon. Gyakran látunk stencil és sablon nyomokat műveiben, de nem azt ábrázolják, amire készültek. Nagyméretű rajzai, installációi túlmutatnak a rajz hagyományos értelmezésén, a legrégebbi ismert művészeti interpretációs médiumot egy aktív kortárs képzőművészeti diskurzusba helyezi, és releváns kérdéseket vet fel a rajz és a képzőművészet jelenlegi helyzetére vonatkozóan. Munkájába beemel projektort, ready-madeket, de maga által készített kisebb-nagyobb objekteket is. TIBOR Zsolt építkezik, lázad és meditál, majd mindezt megosztja velünk. Lázad a rutin, a megszokás, a tökéletességre vágyó konformista kispolgár ellen, aki a társadalmi mechanizmusba tagozódva követi és végrehajtja annak utasításait. Lírai rajzai, egy létező világ, nem létező ideáira építő, metafizikus építészet "tervrajzai".