A család albuma | MOLNÁR Ágnes Éva

2016. április 26. - 2016. május 7.

A VILTIN Galéria örömmel vállalkozott arra, hogy soron következő kiállításán MOLNÁR Ágnes Éva multimédia művész - a család tematikájához a társadalmon belüli nemi szerepek vizsgálatával és azok vizuális megfogalmazásával foglalkozó - DLA-kutatásához kapcsolódó műveit mutassa be. A család albuma kiállítás hat, nagysebességű kamerával készített videómű és nyolc fotográfia egységéből áll, amely több vonalon is kapcsolódik a művész eddigi sorozatainak tematikáihoz. A Polgárháborúk, a Kötésben, a Tribute a közösségi élet gender szerepeire reflektál: MOLNÁR egy-egy ikonikus beállításban a munka, a párkapcsolat kisebb-nagyobb szociális egységeiben zajló negatív és pozitív eseményeket kritikusan, vagy éppen a tiszteletadás attitűdjével mutatta be.

A család albuma sorozatban a család kötelékére, a legbelső bizalmi egységre, az egymásrautaltság meglétének jelentőségére, a kötelékből adódó örömre helyezi a hangsúlyt.

?A család közössége a privát szféra bázisa, társadalmunk alapegysége, számos megközelítési lehetőséget nyújt. Munkám álló- és mozgóképekből áll össze egy egységgé, témáját a családi helyzetek és viszonyok alkotják. A szikár képi megfogalmazásnak köszönhetően a családok önmagukban, időből és térből kiszakítva, a környezeti narratívát kiiktatva, társadalmi referenciapont nélkül állnak előttünk. A fényképezés és videófelvétel önmagában egy kiemelési gesztus, az idő egy bizonyos szakaszának exponálása. A maradandó, emlékezetes pillanatok, legyenek akár pozitív, akár negatív természetűek, gyakran maradnak meg bennünk részletekbe menő, lassított emlékekként. A képekre jellemző eszköztelenség, s a lassítás gesztusa a mozgóképek esetében  lehetőséget ad a részletek, a viszonyok és reakciók alapos megfigyelésére, amire az életben  nem igazán van lehetőségünk.?

A képeket az alkotó két csoportra osztotta: az ?Egység? fejezet képei nem rögzítenek beazonosítható családi eseményt, a helyzetek többsége szigorúan rendezett, amelyeket a művész alakított ki a modellek figyelembevételével.  Ez a képsor a családi viszonyokat, s a családot, mint egyenrangú egyének közösségét mutatja be. Az ?Emlékezet? képeit azok a bensőséges események alkotják, melyeket az emberi emlékezet rögzít és megőriz; keverednek banálisnak tűnő, mindennapos pillanatok és kiemelt események.

A munkák médiumválasztását indokolja, hogy a családi archívumba a poszt-fotográfia korában bekerülnek már mozgóképek is, ugyanakkor a művész alkotásai átmenetet képeznek álló- és mozgókép között. A belső viszonyokra és a család egységére koncentrálva a két műcsoport együttesen a családot, mint ideát értelmezi, annak eseményeit dokumentálja és tárja elénk album formájában.

MOLNÁR Ágnes Éva 2016. március 22-én sikeresen megvédte doktori tézisét.